Tin tức \ Tin tức chung
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
-           Thời gian: 7h30 Thứ Ba ngày 16/06/2020

-           Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-           Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 03/06/2020.

Bài viết khác: