Tin tức \ Tin tức chung
Thông báo về việc hiệu chỉnh thông tin Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ Đông.

  Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Phú xin được kính gửi đến Quý Cổ Đông lời xin lỗi chân thành và kính mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ Đông vì sự bất tiện do thông tin chưa chính xác trong Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 của Công ty Cổ phần An Phú.

  Kính gửi đến Quý Cổ Đông thông tin thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Phú:

  - Thời gian: 07h30 Thứ Ba ngày 16/06/2020.

  - Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 03/06/2020.

  Trân trọng.


Bài viết khác: