Tin tức \ Tin tức chung
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021
-           Thời gian: 7 giờ 30 Thứ Ba ngày 15/06/2021

-           Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-           Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 17/05/2021.

Bài viết khác: