Tin tức \ Tin tức chung
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021-2022
- Thời gian: vào lúc 7 giờ 30, Thứ sáu ngày 29/04/2022. 
- Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 31/03/2022.

Bài viết khác: