Lĩnh vực kinh doanh

-                  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê : Kinh doanh nhà, cho thuê kho, cho thuê căn hộ, văn phòng.

-                  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày : Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

-                  Xây dựng nhà các loại: Xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng, giao thông, cấp thoát nước, công trình điện (sau điện kế), khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư, khu du lịch.

-                  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác : thi công cảnh quan, công viên, cây xanh đường phố, công trình công nghiệp.

-                  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đất giá quyền sử dụng đất :Sàn giao dịch bất động sản, quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

-                  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan :

·                 Thiết kế kiến trúc công trình;

·                 Thiết kế nội – ngoại thất công trình;

·                 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng – công nghiệp;

·                 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (tư vấn lập dự án đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các loại công trình); thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán – quyết toán công trình xây dựng;

·                 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu.

-                  Đại lý du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.